Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Organisatie van de verkiezingen

Kieswet

 1. Waar kan ik de kieswet vinden?

Agenda van de verkiezingen

 1. Op welke tijdstippen hebben de verkiezingsverrichtingen plaats?

Prijskaartje van de verkiezingen

 1. Verkiezingen organiseren kost veel geld: wat was bv. het prijskaartje van de vorige parlementaire verkiezingen in 2007 ?

Nummering van de lijsten

 1. Hoe worden de nationale nummers van de lijsten bepaald?

Lijstverbinding of apparentering

 1. Hoe werkt het systeem van de lijstverbinding of apparentering ?

Opstellen van de stembiljetten

 1. Welk is de kleur van de onderscheiden stembiljetten voor het Europees Parlement en voor de Gewestparlementen ?
 2. Ik neem aan dat voor de naam geen cijfer van de plaats op de lijst wordt vermeld ?
 3. Wie stelt het stembiljet op?

Keuze van de stemlokalen

 1. Zijn er speciale voorzieningen voor mindervalide kiezers ?
 2. Hoe gebeurt de keuze van de stemlokalen ?

Afmetingen van het stemvakje

 1. Wat is de maximum grootte van het stemvak boven de lijst ?

Grootte van een stemafdeling

 1. Mogen er stemafdelingen of stembureaus van minder dan 150 kiezers gevormd worden ?

Aanstelling van de voorzitter

 1. Hoe wordt de voorzitter van het stembureau aangesteld ?

Bijzitters

 1. Hoe zit het met dat 'zitgeld' als je wordt opgeroepen als bijzitter in een kies - of telbureau. Wie moet dat uitbetalen en wanneer krijg je dat ?
 2. Wie komt er in aanmerking om te gaan zitten ?

Bedrag van de presentiegelden

 1. Er zou een regeling bestaan waarbij een ambtenaar die bijzitter is van een kiesbureau kan kiezen tussen een vergoeding of een dag verlof. Waar kan ik deze tekst terugvinden ?
 2. Kunt u mij mededelen in welk besluit ik meer informatie kan krijgen over de vergoeding die wordt toegekend aan de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters bij de verkiezingen ?

Eedaflegging hoofdbureau

 1. Wanneer legt het hoofdbureau de eed af ?
 2. Graag beschik ik over de tekst(en) die de eedaflegging en de geheimhouding regelen tijdens de tellingen.

Aanstelling van de getuigen

 1. Moeten alle kandidaten tekenen voor de aanwijzing der getuigen ?
 2. Mogen de kandidaten getuige zijn bij het hoofdbureau ?
 3. Moet de getuige kiezer zijn in de gemeente of is het voldoende dat hij kiezer is in de kieskring ?

Onverenigbaarheden

 1. Mag de voorzitter van een telbureau ook getuige zijn in het hoofdbureau ?
 2. Mag de vrouw van een kandidaat zetelen in het hoofdbureau als bijzitter ?

Telling van de stemmen

 1. Hoe verloopt de telling van de stemmen en wie telt ?

Controle van de verkiezingen

 1. Hoe verloopt de controle op de verkiezingen ?

Mededeling van de resultaten

 1. In het kader van mijn eindverhandeling had ik graag beschikt over de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 en 18 mei 2003. Heb ik info nodig over de inwonersaantallen van alle kieskantons ? Hoe geraak ik aan deze info?
 2. Komen ook de tussentijdse uitslagen op het internet tijdens de dag van de stemming, of is "tussentijdse uitslagen" alleen nog een begrip uit het verleden, nu er elektronisch gestemd wordt ?

Opstellen en gebruiken van de formulieren

 1. Mogen de gemeenten de formulieren zelf maken (C, CD, CDbis, CFbis, …) ?

Nieuwigheid