Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Persbericht van 14 mei 2009

Definitieve kandidatenlijsten voor de regionale verkiezingen van 7 juni 2009

Vandaag 14 mei hebben de kieskringhoofdbureaus van de twintig kieskringen de kandidatenlijsten voor de regionale verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap definitief goedgekeurd.

In Vlaanderen werden 72 lijsten goedgekeurd, waarvan 11 voor de 6 Brusselse leden voor het Vlaams Parlement (er is beroep voor 1 lijst), in Wallonië 164 en in het Duits taalgebied 6. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden 32 lijsten goedgekeurd. Voor 1 lijst is er beroep.

De definitief goedgekeurde lijsten zullen gepubliceerd worden op de websites www.verkiezingen.fgov.be en http://verkiezingen2009.belgium.be

Contactpersonen FOD Binnenlandse Zaken:

Luc Smet (N):
T: 02 518 22 71
E: luc.smet@rrn.ibz.fgov.be

Stéphan De Mul (F):
T : 02 518 22 11
E: stephan.demul@rrn.ibz.fgov.be

Etienne Van Verdegem (N):
T: 02 518 22 12
E: etienne.vanverdegem@rrn.ibz.fgov.be

Régis Trannoy (F):
T : 02 518 20 58
E: regis.trannoy@rrn.ibz.fgov.be

Nieuwigheid