FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van BelgiŽ
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

BelgiŽ : korte structuur

Schema

Europa

Europees Parlement

Voor de legislatuur 2009-2014 heeft BelgiŽ 22 vertegenwoordigers gekozen in het Europees Parlement op basis van artikel 190, ß2 van het EG-verdrag (laatst gewijzigd door de Akte van 25/04/2005 betreffende de toetredingsvoorwaarden tot de Europese Unie voor de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ.), waaronder :
 • 13 vertegenwoordigers gekozen in het Nederlandse kiescollege
 • 8 vertegenwoordigers gekozen in het Franse kiescollege
 • 1 vertegenwoordiger uit het Duitse kiescollege

Het totaal aantal Europese afgevaardigden bedraagt 736, verdeeld over de 27 lidstaten van de Europese Unie.

N.B. Tot 7 januari 2009 had BelgÔe 24 vertegenwoordigers in het Europese Parlement (14 Nederlandstaligen, 9 Franstaligen en 1 Duitstalige).

Federalestaat

De Kamer van Volksvertegenwoordigers omvat 150 rechtstreeks verkozen leden

De Senaat omvat 71 leden

De 71 leden van de Senaat worden onderverdeeld in :

 • 40 rechtstreeks verkozen leden (25 NL en 15 FR)
 • 21 aangewezen leden (10 NL, 10 FR en 1 Du)
 • 10 gecoŲpteerde leden (6 NL en 4 FR)

De aangewezen leden komen respectievelijk van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

De Nederlandstalige gecoŲpteerde leden van de Senaat worden aangewezen door de Nederlandstalige senatoren die aangewezen of rechtstreeks verkozen zijn.

De Franstalige gecoŲpteerde leden van de Senaat worden aangewezen door de Franstalige senatoren die aangewezen of rechtstreeks verkozen zijn.

Daarenboven zijn er drie senatoren van rechtswege, namelijk de kinderen van de Koning: Prins Filip, Prinses Astrid en Prins Laurent.

Gewesten en Gemeenschappen

(1) De 6 Nederlandstalige Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden rechtstreeks verkozen door de kiezers, die eerst hebben gestemd op een lijst van de Nederlandse taalgroep voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

(2) Het Parlement van de Franse Gemeenschap wordt niet rechtstreeks verkozen, maar wordt samengesteld uit de 75 verkozen leden van het Waals Parlement en uit 19 verkozen leden van de Franse taalgroep in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

10 Provincies

met verkozen provincieraden.

589 Gemeenten

met verkozen gemeenteraden.

BelgiŽ bestaat uit 4 Taalgebieden

 • het Nederlandse taalgebied (Vlaanderen) bevolking : ongeveer 6.160.000 inwoners
 • het Franse taalgebied (WalloniŽ min de 9 Duitstalige gemeenten) bevolking : ongeveer 3.375.000 inwoners
 • het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (19 Brusselse gemeenten) bevolking : ongeveer 1.050.000 inwoners
 • het Duitse taalgebied (9 Duitstalige gemeenten) bevolking : ongeveer 75.000 inwoners

bevolking in BelgiŽ : ongeveer 10.660.000 inwoners en ongeveer 7.700.000 kiezers.

BelgiŽ telt 3 Gemeenschappen

 • de Vlaamse Gemeenschap : dit is het Vlaamse Gewest, maar ook de Nederlandstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de Franse Gemeenschap : dit is het Waalse Gewest, zonder het Duitse taalgebied, maar met de Franstalige instellingen op het grondgebied van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • de Duitstalige Gemeenschap : dit is het Duitse taalgebied (de 9 Duitstalige gemeenten of de kieskantons Eupen en Sankt Vith).

N.B. Een ę gemeenschap Ľ is persoonsgebonden : Nederlandstalig, Franstalig of Duitstalig.

BelgiŽ telt 3 Gewesten

 • het Vlaamse Gewest (het Nederlandse taalgebied) omvat de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen
 • het Waalse Gewest (het Franse taalgebied en het Duitse taalgebied) omvat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant
 • het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad) omvat de 19 Brusselse gemeenten.

N.B. Een ę gewest Ľ is grondgebonden : Vlaams, Waals of Brussels.

Provincies en Gemeenten

 • BelgiŽ bestaat uit 10 provincies en 589 gemeenten, waarvan 308 gemeenten in Vlaanderen, 262 gemeenten in WalloniŽ (inbegrepen de 9 Duitstalige) en 19 gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • In de 10 provincies zijn er 747 provincieraadsleden te verkiezen :
  • provincie Antwerpen Ė 84 leden
  • provincie Limburg Ė 75 leden
  • provincie Oost-Vlaanderen Ė 84 leden
  • provincie Vlaams-Brabant Ė 84 leden
  • provincie West-Vlaanderen Ė 84 leden
  • provincie Henegouwen Ė 84 leden
  • provincie Luik Ė 84 leden
  • provincie Luxemburg Ė 56 leden
  • provincie Namen Ė 56 leden
  • provincie Waals-Brabant Ė 56 leden
 • In de 589 gemeenten zijn er meer dan 13.000 gemeenteraadsleden te verkiezen.

N.B. De 19 gemeenten van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest vormen geen provincie, maar het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Nieuws

12.10.2018
OfficiŽle statistiek betreffende de kiezers Ė Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) Ė Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019