FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken
U bent hier: Ontvangst > Media  > Federaal 2010 > Woordenlijst > A - B

A - B

 

A

 • Apparentering

  Systeem van zetelverdeling bij een verkiezing volgens hetwelk de kandidatenlijsten de stemmen die zij in de verschillende kieskringen van eenzelfde provincie hebben gekregen, mogen optellen. De zetelverdeling met de methode van provinciale apparentering betreft in België momenteel enkel nog de verkiezing van het Waals Parlement en de drie kieskringen Nijvel, Leuven en Brussel - Halle -Vilvoorde voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (apparentering tussen BHV en Nijvel enerzijds, en tussen BHV en Leuven anderzijds), waarbij de andere verkiezingen hetzij op basis van kieskringen zo groot als de provincies (Vlaams Parlement en Kamer van Volksvertegenwoordigers met uitzondering van de vroegere provincie Brabant), hetzij op basis van kieskringen groter dan de provincies (Senaat en Europees Parlement), hetzij op basis van een één enkele kieskring (Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Parlement van de Duitstalige Gemeenschap) georganiseerd worden. Voor een voorbeeld van de apparenteringsberekening, zie pagina … van de richtlijnen aan de hoofdbureaus (link).

  (Terug naar de top)

 

B

 • Bijzitter

  Een bijzitter is een kiezer die, in overeenstemming met de kieswetgeving, werd aangewezen door de voorzitter van een kieshoofdbureau om taken uit te voeren bij een stembureau (meestal een stem- of stemopnemingsbureau). Behalve indien een bijzitter afwezig is met een reden die door de voorzitter van een kieskringhoofdbureau als geldig wordt beschouwd, moet deze aanwijzing vervuld worden op straffe van de door de kieswetgeving voorziene sancties in geval van niet-naleving.

  (Terug naar de top)

 • Blanco stem

  De kiezer, die geen enkele keuze maakt voor een bij een verkiezing aanwezige lijst, stemt « blanco ».
  Tijdens de stemopneming worden deze blanco stemmen niet in aanmerking genomen voor de zetelverdeling en zijn deze dus voor geen enkele kandidatenlijst tot voordeel.

  (Terug naar de top)

 • Broncodes van de geautomatiseerde Stemming

  Met het oog op de transparantie van de verkiezingen, worden de broncodes van de door de geautomatiseerde stemsystemen JITES of DIGIVOTE gebruikte software bekendgemaakt naar aanleiding van elke stemming. Elke burger kan op die manier zelf de betrouwbaarheid en de veiligheid van het elektronische stemproces controleren.

  (Terug naar de top)

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019