FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

Kamer en Senaat – samenstelling

Samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 rechtstreeks verkozen leden (Art. 63 Grondwet)

De zetels worden verdeeld over de kieskringen volgens de bevolkingscijfers.

Elke kieskring telt zoveel keer een zetel als de federale deler in het cijfer van de bevolking van de kieskring begrepen is. De federale deler wordt verkregen door het bevolkingscijfer van het Rijk te delen door 150. De overblijvende zetels worden toegewezen aan de kieskringen met het grootste nog niet vertegenwoordigde bevolkingsoverschot.

Een kieskring bestaat uit één of meer administratieve arrondissementen. Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn er 11 kieskringen. De kieskringen vallen voortaan samen met de provinciegrenzen, behalve voor het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Het cijfer van de bevolking van elke kieskring wordt om de 10 jaar vastgesteld. De Koning maakt binnen de zes maanden de uitslag bekend. De laatse resultaten werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 27 november 2012. Na die bekendmaking bepaalt de Koning het aantal zetels dat aan elke kieskring toekomt (Koninklijk besluit van 31 januari 2013 – Belgisch Staatsblad van 14 02 2013).

De verdeling van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de kieskringen is als volgt :

De 11 kieskringen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Nieuwe Provinciale Kieskringen

Aantal te kiezen leden – kandidaten

Aantal kandidaat-opvolgers

Hoofdbureau van de Kieskring

Vorig aantal
(tot 2012)

Henegouwen

18

10

Bergen

19

Luik

15

9

Luik

15

Luxemburg

4

6

Aarlen

4

Namen

6

6

Namen

6

Waals-Brabant

5

6

Nijvel

5

Brussel-Hoofdstad

15

9

Brussel

22 (Kieskring B-H-V)

Vlaams-Brabant

15

9

Leuven

7 (Kieskring Leuven)

Antwerpen

24

13

Antwerpen

24

West-Vlaanderen

16

9

Brugge

16

Oost-Vlaanderen

20

11

Gent

20

Limburg

12

7

Hasselt

12

TOTAAL

150

150

N.B.

  • De kandidatenlijsten moeten worden ingediend bij de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer op de 29ste dag ( 26 april 2014 tussen 14 en 16 uur) of 28ste dag (27 april 2014 tussen 9 en 12 uur) vóór de stemming.
  • De voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau geschiedt op de 27ste dag vóór de stemming (28 april 2014).
  • De definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau gebeurt op de 24ste dag (1st mei 2014) vóór de stemming (ingeval van een beroep bij de rechterlijke macht is dit op de 20ste dag vóór de stemming).
  • Het aantal aparte kandidaat-opvolgers bedraagt maximaal de helft van het aantal te kiezen kandidaten plus 1 (cijfers na de komma worden verhoogd naar de volgende eenheid). Er moeten minstens 6 opvolgers zijn.
  • Op elk van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaten-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten van elk geslacht, groter zijn dan één. Noch de eerste twee kandidaat-titularissen, noch de eerste twee plaatsvervangende kandidaten van elk van de lijsten mogen van hetzelfde geslacht zijn.

De samenstelling van de Senaat

Na de verkiezingen van 2014 zal de Senaat 60 leden omvatten, verdeeld als volgt :

  • 50 onrechtstreeks verkozen leden (29 N, 20 F en 1 D);
  • 10 gecoöpteerde leden (6 N en 4 F).

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019