FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken
U bent hier: Ontvangst > Officieel > Verkiezingen 2014 > FAQ > Organisatie

Organisatie

Kieswet

 1. Waar kan ik de kieswet vinden?

Agenda van de verkiezingen

 1. Op welke tijdstippen hebben de verkiezingsverrichtingen plaats?

Prijskaartje van de verkiezingen

 1. Verkiezingen organiseren kost veel geld: wat was bv. het prijskaartje van de parlementaire verkiezingen in 2007 ?

Nummering van de lijsten

 1. Hoe worden de nationale nummers van de lijsten bepaald?

Lijstverbinding of apparentering

 1. Hoe werkt het systeem van de lijstverbinding of apparentering ?

Opstellen van de stembiljetten

 1. Welk is de kleur van de onderscheiden stembiljetten voor de Kamer en de Senaat ?
 2. Ik neem aan dat voor de naam geen cijfer van de plaats op de lijst wordt vermeld ?
 3. Wie stelt het stembiljet op?

Keuze van de stemlokalen

 1. Zijn er speciale voorzieningen voor mindervalide kiezers ?
 2. Hoe gebeurt de keuze van de stemlokalen ?

Afmetingen van het stemvakje

 1. Wat is de maximum grootte van het stemvak boven de lijst ?

Grootte van een stemafdeling

 1. Mogen er stemafdelingen of stembureaus van minder dan 150 kiezers gevormd worden ?

Aanstelling van de voorzitter

 1. Hoe wordt de voorzitter van het stembureau aangesteld ?

Bijzitters

 1. Hoe zit het met dat 'zitgeld' als je wordt opgeroepen als bijzitter in een kies - of telbureau. Wie moet dat uitbetalen en wanneer krijg je dat ?
 2. Wie komt er in aanmerking om te gaan zitten ?

Bedrag van de presentiegelden

 1. Er zou een regeling bestaan waarbij een ambtenaar die bijzitter is van een kiesbureau kan kiezen tussen een vergoeding of een dag verlof. Waar kan ik deze tekst terugvinden ?

Eedaflegging hoofdbureau

 1. Wanneer legt het hoofdbureau de eed af ?
 2. Graag beschik ik over de tekst(en) die de eedaflegging en de geheimhouding regelen tijdens de tellingen.

Aanstelling van de getuigen

 1. Moeten alle kandidaten tekenen voor de aanwijzing der getuigen ?
 2. Moet de getuige kiezer zijn in de gemeente of is het voldoende dat hij kiezer is in de kieskring ?

Onverenigbaarheden

 1. Mag de voorzitter van een telbureau ook getuige zijn in het hoofdbureau ?
 2. Mag de vrouw van een kandidaat zetelen in het hoofdbureau als bijzitter ?

Telling van de stemmen

 1. Hoe verloopt de telling van de stemmen en wie telt ?

Controle van de verkiezingen

 1. Hoe verloopt de controle op de verkiezingen ?

Mededeling van de resultaten

 1. In het kader van mijn eindverhandeling had ik graag beschikt over de officiële uitslagen van de parlementsverkiezingen van 13 juni 1999 en 18 mei 2003. Heb ik info nodig over de inwonersaantallen van alle kieskantons ? Hoe geraak ik aan deze info?

Opstellen en gebruiken van de formulieren

 1. Mogen de gemeenten de formulieren zelf maken (A, C, D, E, Fbis, Gbis, ...) ?

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019