FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken

Formulieren Abis

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
ELEKTRONISCH STEMMEN(1)

Word versie

PDF versie

Beschrijving

A/1

A/1

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

A/2

A/2

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau.

A/3

A/3

Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

A/4

A/4

Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 3 aftredende Kamerleden.

A/5

A/5

Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten.

A/6

A/6

Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

A/7

A/7

Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

A/8

A/8

Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau A.

A/9

A/9

Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau A voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

A/10

A/10

Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau A van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

A/11

A/11

Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

A/12

A/12

Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

A/13

A/13

Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

A/14

A/14

Aanvraag en toestemming inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europees Parlement.

*A/15

*A/15

Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau A van de kieskring.

A/16

A/16

Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau A (met bijlage).

A/17

A/17

Kennisgeving door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen.

*A/18

*A/18

Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau A aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A.

*A/19

*A/19

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de bijzitters van dit bureau.

*A/20

*A/20

Proces-verbaal van de loting voor het aanwijzen van de stembureaus waarvan de stembiljetten door de respectieve stemopnemingsbureaus A moeten worden onderzocht.

*A/21

*A/21

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus A betreffende de aan hun bureau toegewezen stembureaus.

*A/22

*A/22

Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de voorzitters van de stembureaus betreffende de aanwijzing van de stemopnemingsbureaus A.

*A/23

*A/23

Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau A aan de voorzitter van het stembureau voor de overhandigde stembiljetten.

*A/24

*A/24

Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau A aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/25

*A/25

Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/26

*A/26

Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus A.

*A/27

*A/27

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage) – stemopnemingbureau A.

*A/28

*A/28

Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau A van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton (met bijlage).

*A/28-Mx

*A/28-Mx

Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage) waar de stemming zowel traditioneel (op papier) als elektronisch gebeurt.

(1) De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de elektronische stemming; de formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019