FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Site Logo van België
Directie van de Verkiezingen
rss Pagina afdrukken
U bent hier: Ontvangst > Media  > Verkiezingen 2014 > Woordenlijst > O - P

O - P

 

O

 • Oproepingsbrief

  Document overgemaakt aan elke kiezer door het college van burgemeester en schepenen, van de gemeente waar men is ingeschreven op de kiezerslijst, uiterlijk op de 15de dag die voorafgaat aan de verkiezingen. Dit document, evenals de identiteitskaart, moet door elke kiezer worden voorgelegd om toegang te krijgen tot de stemming.

  (Terug naar de top)

 

P

 • Plaatselijke fractie

  In een systeem van zetelverdeling met lijstenverbinding, laat de plaatselijke fractie toe het aantal zetels te bepalen dat de lijst zal bekomen op basis van de provinciale zetelverdeling. De plaatselijke fractie is het resultaat dat bekomen wordt door het kiesquotiënt van elke lijst te delen door het aantal onmiddellijk bekomen zetels in de kieskring, vermeerderd met één eenheid.

  (Terug naar de top)

 • Presentiegeld

  Terugbetaling betaald door de federale Staat tijdens de federale wetgevende verkiezingen aan de leden van de stembureaus georganiseerd in overeenstemming met het Algemeen Kieswetboek.

  (Terug naar de top)

 • Provincie

  Sinds de vierde Staatshervorming zijn er tien provincies.
  Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontsnapt aan de verdeling in provincies en vormt het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.
  De provincieraadsverkiezingen worden, krachtens de bijzondere wet van 13 juli 2001 die volgde op het « Lambermontakkoord », georganiseerd door de gewesten.

  (Terug naar de top)

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019