Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren CFbis

Gezippeerde bestanden (.zip de 251Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 281Ko)


GEMEENSCHAPPELIJKE FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN HET
EUROPESE PARLEMENT, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD.
ELEKTRONISCHE VERKIEZINGEN (1)
_____________________________________
 

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

CF/1bis        : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau in een kieskanton met geautomatiseerde stemming.

CF/2bis        : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de gemeenschappelijke stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/3bis        : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende hun aanwijzing.

CF/4bis        : Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de bijzitters van dat bureau betreffende hun aan­wijzing.

CF/5bis        : Brief van de voorzitter van het stembureau met elektronische stemming aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau betref­fende de samenstelling van het stembureau.

CF/6bis        : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de gouverneur betreffende de lijst met de samenstelling van de stembureaus met elektronische stemming in het kieskanton (met bijlage).

CF/7bis        : Aanwijzing van de getuigen in de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/8bis        : Oproeping van de getuigen voor de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

CF/9bis        : Volmacht om te stemmen (met bijlage).

CF/10bis      : Kennisgeving door de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitters van de stembureaus met elektronische stemming betreffende de afgifte van de stemdiskettes en andere documen­ten aan het kantonhoofdbureau (met bijlage).

CF/11bis      : Proces-verbaal van de verkiezing in een stembureau met elektronische stemming.

CF/12bis      : Lijst van de niet opgekomen kiezers (met bijlage).

CF/13bis      : Lijst van de toegelaten kiezers, niet op de kiezerslijst opgenomen.

CF/14bis      : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de voorzitter van een stembureau voor de overhandigde stemdiskette en andere documenten.

CF/15bis      : Proces-verbaal door het kantonhoofdbureau van ontvangst van de stemdiskettes van de stembureaus met geautomatiseerde stemming van het gehele kieskanton - Stemopnemingsverrichtingen met verzameltabellen.

CF/16bis      : Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de bureaus.

CF/17bis      : Schuldvorderingsverklaring voor de terugbetaling van de reiskosten van de kiezers.

________________

__________

(1)       In de acht kieskantons van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt er elektronisch gestemd.  Alle
            formulieren zijn dan ook voor die wijze van stemmen aangepast.

Nieuwigheid