Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren D

Gezippeerde bestanden (.zip de 305Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 335Ko)


FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD.
--------------

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

D/1         : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

D/2         : Bericht van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de kandidaten betreffende de aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/3         : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/4         : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau B aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau B betreffende zijn aanwijzing.

D/5         : Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/6         : Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau B aan de bijzitters van dit bureau betreffende hun aanwijzing.

D/7         : Kennisgeving aan de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B van de toewijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten moeten worden onderzocht door hun respectieve bureaus (met bijlage).

D/8         : Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus naar welk stemopnemingsbureau B de beige stembiljetten moeten gebracht worden.

D/9         : Oproeping van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B.

D/10       : Ontvangstbewijs van de voorzitter van het stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten aan de voorzitter van een stembureau.

D/11       : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

D/12       : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Raadsleden.

D/13       : Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten voor de Vlaamse Raad.

D/14       :           Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

D/15       : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toegekend aan een lijst voor het Europese Parlement.

D/16       : Processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

D/17       : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen (per aangetekende brief).

D/18       : Ontvangstbewijs van een bezwaar.

D/19       : Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief).

D/20       : Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

D/21       : Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

D/22       : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

(D/23      : Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.) (1)

(D/24      : Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding met ontvangstbewijs.)(1)

(D/25      : Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau.)(1)

D/26       : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.

D/27       : Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).

D/28       : Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het gehele kieskanton door het kantonhoofdbureau B (met bijlage).

D/29       : Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen door het kieskringhoofdbureau (met bijlage).

(D/30      : Proces-verbaal van de verdeling van de zetels voor de gehele provincie door het provinciaal centraal bureau (met bijlage))(1).

D/31       : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau.

(D/32      : Kennisgeving van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau.)(1)

________________

(1)            Ingevolge de provincialisering van de kieskringen in Vlaanderen voor de verkiezing van de Vlaamse
                 Raad, zijn de formulieren betreffende de lijstenverbinding ("apparentering") tussen haakjes – ( ) –
                 enkel nog van toepassing voor de verkiezing van de Waalse Gewestraad in Wallonië.

Nieuwigheid