Vous êtes ici :  Commissions » Publicité de l'administration » Avis »2019

2019

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Advies 154 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen documenten met betrekking tot de inschrijving van een motorboot 16/12/2019
Advies 153 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen documenten met betrekking tot de verlenging van een startbaan van de luchthaven van Deurne 16/12/2019
Advies 152 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot bepaalde documenten over twee pilootprojecten van transitiehuizen 16/12/2019
Advies 151 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot informatie uit de burgerlijke stand 16/12/2019
Avis n° 150 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 16/12/2019
Advies 149 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in het bezit van de Veiligheid van de Staat 16/12/2019
Advies 148 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten die de Staatsveiligheid aan de Vlaamse regering heeft bezorgd 16/12/2019
Avis n° 147 Concernant l’accès aux extraits cadastraux de certaines parcelles 16/12/2019
Advies 146 Met betrekking tot de weigering om inzageen afschrift te verstrekken van het volledige dossier over de weigering tot inschrijving in het bevolkingsregister 16/12/2019
Avis n° 145 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été retenue comme cas de force majeure 16/12/2019
Advies 144 Met betrekking tot het verkrijgen van advies over het al dan niet toestaan van een afschrift van het eindrapport dat een asbestdeskundige heeft opgesteld en van de analyses van de genomen stalen 2/12/2019
Advies 143 Met betrekking tot het verkrijgen van een correcte emaillijst van de Franstalige en Nederlandstalige parlementairen en senatoren 2/12/2019
Avis n° 142 Concernant l’accès aux dossiers administratifs concernant un marché public de travaux 2/12/2019
Advies 141 Met betrekking tot het verkrijgen van een integrale kopie van het dossier met betrekking tot de weigering om tot de voltrekking van een huwelijk over te gaan 2/12/2019
Advies 140 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op twee vragen 4/11/2019
Advies 139 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten die betrekking hebben op het terugbetalingsdossier Scenesse 4/11/2019
Advies 138 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een reeks documenten met betrekking tot een geneesmiddel van de firma Nobel Biocare 4/11/2019
Advies 137 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle documenten en/of correspondentie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de klacht die hij had geuit tegen het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 4/11/2019
Avis n° 136 Concernant l’accès aux documents concernant une sélection 4/11/2019
Avis n° 135 Concernant l’accès aux documents concernant une sélection 4/11/2019
Advies 134 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een reeks documenten met betrekking tot een geneesmiddel van de firma Nobel Biocare 4/11/2019
Advies 133 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle documenten en/of correspondentie binnen het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid over de klacht die hij had geuit tegen het Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 4/11/2019
Avis n° 132 Concernant l’accès à une liste des lobbyistes 4/11/2019
Avis n° 131 Concernant l’accès aux déclarations d’interêts des collaborateurs de la Ministre de l’environnement 4/11/2019
Advies 130 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de uitgewisselde communicatie tussen de directie van de gevangenis Leuven en de werkplaats boekbinderij 4/11/2019
Advies 129 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het fiscaal dossier 4/11/2019
Avis n° 128 Concernant l’accès aux rapports sur l’antisémitisme 4/11/2019
Avis n° 127 Concernant l’accès à une note de service et aux dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 17/10/2019
Advies 126 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de voorgelegde vragen, van de antwoorden van betrokkene op de gestelde vragen en van de correcte antwoorden 17/10/2019
Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van de straatplannen met de verkeersborden van een bepaald traject 17/10/2019
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van charters die betrekking hebben op enerzijds, de functie van overheidsholding en anderzijds, de operaties die worden uitgevoerd voor rekening van de Staat 17/10/2019
Advies 123 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en van de oplossingen van een afgelegde test 17/10/2019
Advies 122 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het administratief dossier en van informatie die op een beslissing betrekking heeft 17/10/2019
Avis n° 121 Concernant une copie du document par lequel l’autorité compétente de la zone de police a informé la direction de la gestion des carrières de la date d’affectation d’une personne 17/10/2019
Avis n° 120 Concernant une copie signée d’un procès-verbal 17/10/2019
Avis n° 119 Concernant l’absence d’une motivation suffisante 17/10/2019
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen van een studie over de juridische en veiligheidsaspecten van een gedeeltelijke opstelling van het Koninklijk domein van Laken en van het register ‘openbaarheid’ 17/10/2019
Avis n° 117 Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de l’asbl acfi_fias relatif au soutien fse dans le cadre de la programmation fédérale docup 2000-2006 23/09/2019
Avis n° 116 Concernant l’accès à l’avis juridique quant à la compétence du comité des droits de l’enfant et la valeur juridique de ses décisions 23/09/2019
Avis n° 115 Concernant l’accès à une note de service et les dossiers pour lesquels la modification de la situation familiale a été et est retenue comme cas de force majeure 23/09/2019
Advies 114 Met betrekking tot het verkrijgen van een PV waarbij illegale reclame voor een website zonder vergunning werd aangebracht op een bus van De Lijn werd vastgesteld 23/09/2019
Avis n° 113 Concernant l’accès à une copie des examens 23/09/2019
Avis n° 112 Concernant l’accès à toutes les pièces composant le dossier de récuperation d’une somme au profit du SPF Intégration sociale 23/09/2019
Advies 111 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het actieplan ter preventie van suïcide op de spoorwegen 23/09/2019
Avis n° 110 Concernant l’accès a une copie de l’examen de mathématiques 23/09/2019
Advies 109 Met betrekking tot het verkrijgen van een overzicht van de uitgevoerde controles bij Havian bvba alsook de onderbouwende communicatie hiervan 23/09/2019
Avis n° 108 Concernant l’accès au dossier administratif relatif à la radiation d’une personne des registres de population 23/09/2019
Avis n° 107 Concernant une question concernant l’application de la loi du 11 avril 1994 et la loi du 5 mai 2019 23/09/2019
Advies 106 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle stukken die een accountant heeft aangebracht in het kader van een tuchtonderzoek ten laste van hem 5/09/2019
Advies 105 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van het volledige examen dat de betrokkene heeft afgelegd 5/09/2019
Avis n° 104 Concernant une copie d’un nombre de documents relatifs aux évènements d’un repas de corps et d’un changement de poste d’une personne 5/09/2019
Advies 103 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het volledige fiscaal dossier 5/09/2019
Avis n° 102 Concernant une copie d’une éventuelle décision par laquelle le ministre aurait octroyé le maintien temporaire de l’autorisation d’une ouverture d’une officine pharmaceutique 5/09/2019
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van examenvragen, de antwoorden op de examenvragen en de correcte antwoorden op de test 5/09/2019
Avis n° 100 Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives 5/09/2019
Avis n° 99 Concernant une copie de la liste des licences actuellement actives 5/09/2019
Avis n° 98 Concernant une copie des conventions et les dossiers accompagnants et les dossiers administratifs inventoriés accompagnant de certains arrêtés royaux 19/08/2019
Avis n° 97 Concernant une copie des instruments de payements et de documents échangés entre l’Etat et des institutions financières 19/08/2019
Avis n° 96 Concernant une copie du contenu de la déclaration d’acte de violence 19/08/2019
Advies 95 Met betrekking tot het verkrijgen van een aantal documenten die de risicobeoordeling van gewasbeschermers en de bescherming van bijen betreffen 19/08/2019
Avis n° 94 Concernant une copie des dossiers administratifs inventoriés accompagnant certains arrêtés royaux et ministériels 19/08/2019
Advies 93 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en oplossingen over een meerkeuze-examen 19/08/2019
Advies 92 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de volledige tekst van de examenopgaven en oplossingen over een meerkeuze-examen 19/08/2019
Advies 91 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier bij de Dienst Vreemdelingenzaken 19/08/2019
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van een volledig afschrift van het dossier van betrokkene dat van ambtswege werd opgestart en inlichting/uitleg in de vorm van een nominatieve lijst met functie van de betrokkenen bij een genomen beslissing 19/08/2019
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten met betrekking tot contracten die de Federale Politie heeft afgesloten met een aantal beveiligingsfirma’s 19/08/2019
Advies 88 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en toelichting van de verbetering van de situationele beoordelingstest en verduidelijking en eventueel inzage in documenten die werden opgesteld voor het mondeling gedeelte van een examen 19/08/2019
Advies 87 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een onderzoek dat de geneesmiddelencommissie voerde in 1975 naar zwangerschapsdiagnostica 19/08/2019
Avis n° 86 Concernant une copie des documents en possession de l’administration générale de la documentation patrimonale en relation d’un bien 19/08/2019
Advies 85 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een onderzoek dat de geneesmiddelencommissie voerde in 1975 naar zwangerschapsdiagnostica 19/08/2019
Advies 84 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een integraal afschrift van het fiscaal dossier en alle onderliggende documenten verbonden aan en/of bij de taxatieprocedure die leidde tot de inkohiering van de betwiste belastingaanslag voor het aanslagjaar 2016 19/08/2019
Avis n° 83 Concernant une copie de tout document relatif à certains biens exportés du port d’Anvers vers l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Canada 19/08/2019
Advies 82 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een studie of het resultaat van een rondvraag over het openstellen van het park aan het Koninklijk Paleis te Laken en het mailverkeer tussen de Regie der Gebouwen en derden hierover 19/08/2019
Avis n° 81 Concernant une copie de la partie du procès-verbal qui justifie sa cotation et qui concerne les candidats retenus, qui seront nommés 19/08/2019
Avis n° 80 Concernant une copie des documents en relation avec des contrats que la SNCB a conclu 19/08/2019
Avis n° 79 Concernant une copie de tous les documents relatifs à un licenciement 11/07/2019
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 11/07/2019
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten met betrekking tot overeenkomsten afgesloten met private veiligheidsfirma’s 11/07/2019
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van toelichting bij het verkrijgen van een C-attest 11/07/2019
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van een hele reeks van documenten met betrekking tot overeenkomsten afgesloten met private veiligheidsfirma’s 11/07/2019
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die betrekking hebben op een tuchtdossier 11/07/2019
Avis n° 73 Concernant une copie de tous les documents relatifs au refus de transférer la demande 9bis a l’Office des étrangers 11/07/2019
Avis n° 72 Concernant une copie des documents relatif à un immeuble 11/07/2019
Avis n° 71 Concernant une copie de l’ensemble des éléments ayant trait aux décisions de la Commission sur le trafic ferroviaire diffus 11/07/2019
Avis n° 70 Concernant une copie de l’ensemble des documents relatifs à la mise en oeuvre du plan de restructuration par les autorités belges a la Commission européenne 11/07/2019
Avis n° 69 Concernant une copie des rapports de mise en oeuvre du plan de restructuration fournis par les autorités belges à la Commission 11/07/2019
Avis n° 68 Concernant une copie des échanges entre la Commission et les autorités belges concernant une plainte 11/07/2019
Avis n° 67 Concernant une copie complète du dossier administratif relatif aux légalisations de plusieurs documents d’état civil auprès du consulat belge a Kinshasa 25/06/2019
Avis n° 66 Concernant l’accès à un rapport d’inspection 25/06/2019
Advies 65 Met betrekking tot een vraag over problemen om met eID in te loggen op overheidswebsites 25/06/2019
Advies 64 Met betrekking tot het verkrijgen van een toelichting over een zin in brief 25/06/2019
Advies 63 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in het dossier van de benoemde kandidaat voor het mandaat van eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen 25/06/2019
Avis n° 62 Concernant une question sur l’application de l’article l1112-10 du code de la démocratie locale et de la décentralisation 27/05/2019
Avis n° 61 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Advies 60 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over de bijstand van advocaten bij het eerste verhoor zoals verplicht wordt door de Salduzwetgeving 27/05/2019
Advies 59 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een interne studie over de juridische en veiligheidsaspecten van een gedeeltelijke openstelling van het koninklijk domein van Laken 27/05/2019
Advies 58 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies over de toepassing van de openbaarheidswetgeving 27/05/2019
Advies 57 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne reglementen van de gesloten centra in België 27/05/2019
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de lopende en de vorige raamovereenkomst van de Regie der Gebouwen met Interim Vastgoedbeheer en van een overzicht van de panden die binnen deze overeenkomsten vielen 27/05/2019
Advies 55 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de afgelopen huurovereenkomst WTC II 27/05/2019
Advies 54 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies over de verenigbaarheid van een nieuwe aanpak van de FOD Financiën om de vlotte toegankelijkheid te garanderen met artikel 2, 3° van de wet van 11 april 1994 27/05/2019
Advies 53 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten in het kader van prijsverhogingen van geneesmiddelen 27/05/2019
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten in het kader van prijsverhogingen van een geneesmiddel 27/05/2019
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een erfpachtovereenkomst 27/05/2019
Advies 50 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot een tuchtprocedure die tegen de aanvrager werd ingediend 27/05/2019
Advies 49 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de klachten over de gesloten centra 27/05/2019
Advies 48 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het aanbrengen van wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen 27/05/2019
Avis n° 47 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Advies 46 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 27/05/2019
Avis n° 45 Concernant l’accès au dossier administratif auprès l’Offices des étrangers 27/05/2019
Avis n° 44 Concernant l’accès à un contrat d’un tiers utilisé par l’administation fiscale pour fonder son argumentaire 29/04/2019
Avis n° 43 Concernant l’accès à un contrat d’un tiers utilisé par l’administation fiscale pour fonder son argumentaire 29/04/2019
Advies 42 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een fiscaal dossier 29/04/2019
Advies 41 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een administratief dossier aangemaakt met het oog op de toepassing van artikel 133 en 135, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet 29/04/2019
Avis n° 40 Concernant l’accès au dossier administratif auprès de l’administration de l’Office des Étrangers 29/04/2019
Advies 39 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een juridische nota 29/04/2019
Avis n° 38 Concernant l’accès à l’offre de la société CSL Behring dans le cadre du « plasma tender » 29/04/2019
Avis n° 37 Concernant l’accès à une copie des documents « plasma master file » des firmes qui fournissent le plasma en belgique 29/04/2019
Advies 36 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de documenten die deel uitmaken van een tuchtdossier 29/04/2019
Advies 35 Met betrekking tot het verkrijgen van de gekende luchterfdienstbaarheden op het grondgebied van de gemeente Zaventem 29/04/2019
Advies 34 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een gedeelte van het Luchthavenhandboek EBAW 29/04/2019
Avis n° 33 Concernant l’exception de manifestement abusive 1/04/2019
Avis n° 32 Concernant des questions sur l’accès à des documents d’une zone de police 1/04/2019
Avis n° 31 Concernant l’accès à un dossier administratif 1/04/2019
Advies 30 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het officieel advies vanwege de FOD BiZa over het Migratiepact 1/04/2019
Advies 29 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de algemene dienstvoorwaarden voor de uitbating van postwinkels 1/04/2019
Advies 28 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledige dossier van een bepaalde persoon 1/04/2019
Avis n° 27 Concernant l’accès à certains dossiers de demande et d’octroi de licenses 1/04/2019
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van alle bestuursdocumenten die aantonen dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 1/04/2019
Avis n° 25 Concernant l’accès a un dossier intégral 1/04/2019
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van vertrouwelijke documenten en het gebruik van een vertrouwelijkheidsverklaring 1/04/2019
Avis n° 23 Concernant l’accès aux documents à l’appui de la demande d’une personne 5/03/2019
Avis n° 22 Concernant l’accès aux directives par lesquelles il serait interdit aux agents de faire application de la théorie du retrait des actes administratifs 5/03/2019
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van de goedkeuringsbeslissing van de Controledienst der Ziekenfondsen waarbij het CM de premies en franchise van het Mediko Plan kan wijzigen 5/03/2019
Advies 20 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de FEDERALE POLITIE 5/03/2019
Advies 19 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot alle lopende overeenkomsten waarbij de Regie der Gebouwen delen van de Thesaurie ter beschikking stelt en de stedenbouwkundige en milieuvergunningen van dit gebouw 11/02/2019
Advies 18 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 11/02/2019
Advies 17 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 11/02/2019
Advies 16 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken 11/02/2019
Advies 15 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een fiscaal dossier en tot de dossiers van invordering ten aanzien van medeveroordeelden in een strafzaak inzake douane-overtredingen 11/02/2019
Avis n° 14 Concernant informations concernant l’octroi d’un subside qui paraît discutable pour les riverains 11/02/2019
Advies 13 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten met betrekking tot de situatie in Libië 14/01/2019
Advies 12 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. een ingestelde rechtsvordering tot collectief herstel 14/01/2019
Advies 11 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. bedrijven met tegoeden in Libië 14/01/2019
Advies 10 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië 14/01/2019
Advies 9 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten in het bezit van de ondernemingsrechtbank Gent 14/01/2019
Advies 8 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten de niet-vergunde export van chemicaliën naar Syrië 14/01/2019
Avis n° 7 Concernant des copies de formulaires de questions 14/01/2019
Advies 6 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten m.b.t. het onderhoud van de Koninklijke Serres van Laken 14/01/2019
Advies 5 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot het volledig dossier over de installatie van windturbines 14/01/2019
Avis n° 4 Concernant l’accès au dossier auprès de l’office des étrangers 14/01/2019
Advies 3 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Advies 2 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Advies 1 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot een dossier in het bezit van de Veiligheid van de Staat 14/01/2019
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service