Vous êtes ici :  Commissions » Publicité de l'administration » Avis »2020

2020

  • print
Dernières nouvelles

Pas d'article dans la liste.

Advies 160 Met betrekking tot het verkrijgen van een document en/of regels bestemd voor de nachtploeg in de gevangenis 14/12/2020
Avis n° 159 Concernant une question sur l’interprétation de l’article 8, § 1 du décret et ordonnance conjoints du 16 mai 2019 relatif à la publicité de l’administration dans les institutions bruxelloises concernant une balance des intérêts relative à la pseudonymization des noms des agents sur certains documents 14/12/2020
Advies 158 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de rapport(en) van het onderzoek naar de “Opinie van de gebruiker over de werking van de (familie)rechtbanken en datasets die bij het onderzoek horen 14/12/2020
Advies 157 Met betrekking tot het verkrijgen van het advies waarin het FAGG in 2018 de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu adviseerde m.b.t. de toekomst van de strategische stock mondmaskers 14/12/2020
Avis n° 156 Concernant l’accès à la demande du Bourgmestre de la Commune de Villers-le-Lebouillet au parquet de faire procéder à l’examen psychiatrique de Madame X et à la réponse reçue de monsieur le Bourgmestre le 14 novembre 2020 14/12/2020
Advies 155 Met betrekking tot het verkrijgen van een advies aangevraagd door een burger los van de uitoefening van de administratieve beroepsprocedure op grond van artikel 8, § 2 van de wet van 11 april 1994 14/12/2020
Advies 154 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten met betrekking tot een selectieprocedure bij de Hoge Raad voor de Justitie 14/12/2020
Advies 153 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen van de Federale Raad voor Landmetersexperten 23/11/2020
Avis n° 152 Concernant l’accès aux listes des exposés des délibérations d’un Conseil de police de la zone 23/11/2020
Avis n° 151 Concernant l’accès au dossier concernant une demande de visa 23/11/2020
Avis n° 150 Concernant l’accès à une circulaire ministérielle 23/11/2020
Advies 149 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie te verkrijgen van de brieven die de FOD Financiën heeft ontvangen van de correctionele rechtbank Antwerpen 23/11/2020
Avis n° 148 Concernant l’accès à un ensemble de documents échangés dans l’administration fiscale 23/11/2020
Advies 147 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitaal afschrift van alle bestuursdocumenten op grond waarvan de minister van Justitie op 6 februari 2019 in de bevoegde commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers kon verklaren dat de Veiligheid van de Staat de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 23/11/2020
Advies 146 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen van de Federale Raad voor Landmetersexperten 23/11/2020
Avis n° 145 Concernant l’accès aux dossiers présentés aux séances de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilite (CCATM) 23/11/2020
Advies 144 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten over de COVID-19 vaccinatie 23/11/2020
Avis n° 143 Concernant l’accès au dossier administratif auprès de l’administration fiscale 23/11/2020
Advies 142 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in de verkoopakte uit 1989 van het kasteel (des milles fenêtres) van Leignon door de NMBS verkocht aan een privaat persoon 23/11/2020
Avis n° 141 Concernant l’accès au plan stratégique du gouvernement fédéral pour affronter la deuxième vague du coronavirus en Belgique 23/11/2020
Advies 140 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitale kopie van de inventaris die consultant PwC (allicht in 2017) maakte over het vastgoed van de NMBS 23/11/2020
Advies 139 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie en documenten over maatregelen genomen in het kader van COVID-19 23/11/2020
Advies 138 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van de motieven van de Inspectie van Financiën die hebben geleid tot de in de e-mail van 23 april 2020 opgenomen beslissing 23/11/2020
Advies 137 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie een aantal documenten met betrekking tot de werking van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën 23/11/2020
Advies 136 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de bestelbonnen en de facturen van de maaltijden die op 27 november en 11 december 2015 aan de leden van de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen werden aangeboden 23/11/2020
Advies 135 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de bestelbonnen en de facturen van de maaltijden die op 27 november en 11 december 2015 aan de leden van de Interdepartementale Raad van Beroep van de Federale Wetenschappelijke Instellingen werden aangeboden 23/11/2020
Advies 134 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten over een ongeval en de werken uitgevoerd op het perron te Maria-Aalter 05/11/2020
Advies 133 Met betrekking tot het verkrijgen van een document en/of regels bestemd voor de nachtploeg in de gevangenis 05/11/2020
Advies 132 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot een selectieprocedure 26/10/2020
Advies 131 Met betrekking tot het verkrijgen van de notulen van de vergaderingen van de commissie van geneesmiddelenbewaking voor het jaar 1975, inclusief vergaderstukken 05/10/2020
Advies 130 Met betrekking tot het verkrijgen van geanonimiseerde gegevens per ziekenhuis van opnames en sterfgevallen ten gevolge van COVID-19 05/10/2020
Avis n° 129 Concernant l’accès aux contrats et correspondances concernant les commandes effectuées par l’Etat qui portent sur les tests PCR, ainsi que ceux portant sur les tests sérologiques 21/09/2020
Advies 128 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking de verplaatsing van een bushokje 21/09/2020
Advies 127 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking de verplaatsing van een bushokje 21/09/2020
Avis n° 126 Concernant l’accès à une copie des documents utilisés à fixer le revenu cadastral 21/09/2020
Advies 125 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een aantal documenten met betrekking tot COVID-patiënten in Belgische ziekenhuizen 21/09/2020
Advies 124 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de interne correspondentie tussen de fiscus en de Dienst Voorafgaande Beslissingen 21/09/2020
Avis n° 123 Concernant l’accès à une copie de l’ensemble des rapports transmis par les opérateurs belges à la Taskforce « Data Against Corona » 21/09/2020
Avis n° 122 Concernant l’accès à une copie de l’ensemble des rapports transmis par les opérateurs belges à la Taskforce « Data Against Corona » 21/09/2020
Avis n° 121 Concernant l’accès à une copie de la demande d’autorisation de transfert d’une officine pharmaceutique 21/09/2020
Avis n° 120 Concernant l’accès à des pièces préalables à une réunion et au procès-verbal et minutes de cette réunion 02/09/2020
Avis n° 119 Concernant l’accès à des documents relatifs à une étude dans le cadre des projets d’investissements de « tunder power » sur l’ancien site de Caterpillar à Charleroi 02/09/2020
Advies 118 Met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot documenten in het fiscaal dossier van Bra-Doprava S.R.O. 02/09/2020
Avis n° 117 Concernant l’accès aux informations sur la composition des comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 02/09/2020
Avis n° 116 Concernant l’accès à la déclaration relative aux rétributions que la zone de police Hermeton-et-Heure a accordé au cours de l’année 2018 aux membres de son Conseil de Police 02/09/2020
Advies 115 Met betrekking tot het verkrijgen van de beslissing genomen door de Veiligheidsraad met betrekking tot de beschermingsmaatregelen van niveau 4 met betrekking tot de 5 G-technologie 02/09/2020
Avis n° 114 Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19 02/09/2020
Avis n° 113 Concernant l’accès aux documents relatifs à des demandes de l’admission dans la liste des spécialités remboursables 02/09/2020
Avis n° 112 Concernant l’accès aux documents relatifs à des demandes de l’admission dans la liste des spécialités remboursables 02/09/2020
Advies 111 Met betrekking tot het verkrijgen documenten i.v.m. de uitbating van het asielcentrum in Kalmthout 17/08/2020
Advies 110 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een schattingsfiche van een onroerend goed 17/08/2020
Advies 109 Met betrekking tot het verkrijgen van de correspondentie uitgewisseld in het kader van de overlegprocedure tussen de Belgische en de Britse belastingdiensten met het oog op het vermijden van dubbelbelastingen 17/08/2020
Advies 108 Met betrekking tot het verkrijgen van het administratief dossier opgesteld door de Veiligheid van de Staat in het kader van een aanvraag van de Belgische nationaliteit voor de kinderen 17/08/2020
Avis n° 107 Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19 17/08/2020
Advies 106 Met betrekking tot het verkrijgen van kopies van de overschrijvingen van verschillende notariële akten 17/08/2020
Avis n° 105 Concernant la composition et des décisions de désignation/nomination des membres de l’Economic Risk Management Group depuis sa création jusqu’à ce jour 17/08/2020
Avis n° 104 Concernant l’accès de tous les échanges de correspondances concernant l’opération de supervision des tests ARN du Covid-19 17/08/2020
Advies 103 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over het beschikken over een fytolicentie 17/08/2020
Advies 102 Met betrekking tot het verkrijgen van nota’s, verslagen en briefwisseling over het bedrijf Febelta Ninove in het kader van het Fonds van Beroepsziekten 17/08/2020
Advies 101 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde documenten en een juridisch advies over het dossier van de vaarroutes in Frankrijk 17/08/2020
Avis n° 100 Concernant une copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 17/08/2020
Avis n° 99 Concernant l’accès à l’achat des masques par la Défense 17/08/2020
Advies 98 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde ministeriële omzendbrieven en richtlijnen en van de richtlijnen en nota’s van de Task Force GPI met betrekking tot de maatregelen ter bestrijding van corona 17/08/2020
Avis n° 97 Concernant l’accès à l’achat des masques par la Défense 17/08/2020
Advies 96 Met betrekking tot verkrijgingen van kopies van facturen van een firma 17/08/2020
Avis n° 95 Concernant l’accès à certains documents administratifs concernant des licences B+ 17/08/2020
Avis n° 94 Concernant copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis 13/07/2020
Advies 93 Met betrekking tot verkrijgingen van inzage en eventueel afschrift van het integrale administratieve dossier bij de BBI 13/07/2020
Avis n° 92 Concernant copie du dossier administratif relatif aux deux demandes d’extradition formulées par les Etats-Unis 13/07/2020
Advies 91 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle in het systeem van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten geregistreerde of gelogde gegevens met betrekking tot twee specifieke lastgevingsovereenkomsten 13/07/2020
Advies 90 Met betrekking tot het verkrijgen van een afschrift van alle in het systeem van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten geregistreerde of gelogde gegevens met betrekking tot twee specifieke lastgevingsovereenkomsten 13/07/2020
Advies 89 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de beslissingen van de burgemeester van de stad Gent over de aanstellingen in hogere ambt en van de adviezen van de korpschef van de Politiezone Gent 13/07/2020
Advies 88 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van een advies van de Hoge Raad voor de Justitie over een lopende selectieprocedure voor het mandaat van directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 13/07/2020
Avis n° 87 Concernant copie de tous les échanges de correspondance entre les services de l’AFMPS et le ministre concernant l’opération de supervision du test ARN du Covid-19 13/07/2020
Advies 86 Met betrekking tot het verkrijgen van informatie over coronabesmettingen in asielcentra in het bezit van Fedasil 13/07/2020
Avis n° 85 Concernant copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 13/07/2020
Avis n° 84 Concernant copie des documents relatifs en matière de retenue de cotisations sociales AMI de 3,55% 13/07/2020
Avis n° 83 Concernant copie de tout document en possession de l’AFMPS se rapportant à la task force testing 13/07/2020
Avis n° 82 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres d'un Comité 13/07/2020
Avis n° 81 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités 13/07/2020
Avis n° 80 Concernant copie de décisions et désignation/nomination des membres de certains Comités 13/07/2020
Advies 79 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van documenten met betrekking tot de vernietiging van de strategische voorraad mondmaskers 13/07/2020
Advies 78 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle adviezen van de Risk Management Group met betrekking tot veiligheidsmaatregelen in woonzorgcentra 13/07/2020
Advies 77 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van alle adviezen van de Risk Management Group 13/07/2020
Advies 76 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de adviezen van de Risk Management Group met betrekking tot contact tracing 13/07/2020
Advies 75 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op vragen met betrekking tot een vereffening en verdeling van een nalatenschap 13/07/2020
Advies 74 Met betrekking tot het verkrijgen van een antwoord op vragen met betrekking tot een vereffening en verdeling van een nalatenschap 13/07/2020
Advies 73 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de notulen van de vergaderingen van de Risk Management Group 13/07/2020
Advies 72 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van het integraal dossier met betrekking tot de drie weigeringen tot het verlenen van een toeristenvisum voor Nederland 29/06/2020
Advies 71 Met betrekking tot het verkrijgen van bepaalde documenten en een juridisch advies over het dossier van de vaarroutes in Frankrijk 29/06/2020
Advies 70 Met betrekking tot het verkrijgen van documenten met betrekking tot het toekomstig asielzoekersopvangcentrum in Kalmthout 29/06/2020
Advies 69 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot maatregelen ter bestrijding van corona en eventuele richtlijnen, omzendbrieven en interpretatieve nota’s 29/06/2020
Advies 68 Met betrekking tot het verkrijgen van een elektronische kopie van ongepubliceerde ministeriële omzendbrieven en richtlijnen en van de richtlijnen en nota’s van de Task Force GPI met betrekking tot de maatregelen ter bestrijding van corona 29/06/2020
Advies 67 Met betrekking tot het verkrijgen van kopie van de notulen van een interview 29/06/2020
Advies 66 Met betrekking tot het verkrijgen van alle nieuwe stukken die toegevoegd werden aan het fiscaal dossier 29/06/2020
Advies 65 Met betrekking tot het verkrijgen van een document betreffende de bestelling van mondmaskers 29/06/2020
Advies 64 Met betrekking tot het verkrijgen van kopie van de notulen van een interview 29/06/2020
Avis n° 63 Concernant l’accès aux dossiers administratifs relatifs à deux demandes d’extradition de la part des autorités kazakhes 29/06/2020
Avis n° 62 Concernant l’accès à une copie du document l-126/jetons de présence pour les membres du Conseil de Police 29/06/2020
Avis n° 61 Concernant l’accès aux documents et informations relatives à la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 60 Concernant l’accès aux documents et informations relatifs à la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 59 Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 58 Concernant l’accès aux informations sur la composition des Comités qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 29/06/2020
Avis n° 57 Concernant l’accès à des documents relatifs à des fournisseurs 29/06/2020
Advies 56 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van verslagen en adviezen van het Wetenschappelijk Comité voor het Coronavirus 29/06/2020
Avis n° 55 Concernant l’accès à certaines informations concernant l’établissement des barêmes pour la calcul des valeurs des biens 29/06/2020
Avis n° 54 Concernant l’accès à la demande introduite auprès de la police pour des travaux d’Infrabel 09/06/2020
Avis n° 53 Concernant l’accès aux documents relatifs à un examen de promotion 09/06/2020
Advies 52 Met betrekking tot het verkrijgen van een overzicht van de verslagen van de Risk Management Group voor de periode 22/03/2020 tot 16/04/2020 09/06/2020
Advies 51 Met betrekking tot het verkrijgen van een digitale kopie van de agenda’s van de nationale Veiligheidsraad sinds het begin van de Coronacrisis 09/06/2020
Avis n° 50 Concernant l’accès aux délibérations certifiées conformes des collège et conseil de police de la zone Vesdre 09/06/2020
Avis n° 49 Concernant l’accès à une étude 09/06/2020
Avis n° 48 Concernant une réponse à quelques questions 09/06/2020
Advies 47 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie de verklaring van de WHO omtrent de karakteristieken van het coronavirus COVID-19 en de adviezen van Celeval een uitleg over de cijfergegevens die uit deze documenten blijken en over de mate waarin zij de grondslag vormen van de genomen beslissingen 09/06/2020
Avis n° 46 Concernant une réponse à quelques questions 09/06/2020
Advies 45 Met betrekking tot een kopie een overeenkomst en de briefwisseling met betrekking tot een aankoop bod op een bepaald perceel 18/05/2020
Avis n° 44 Concernant l’accès au dossier complet relatif à une éventuelle autorisation donnée à un operaton gsm 18/05/2020
Advies 43 Met betrekking tot een kopie van alle notulen opgemaakt tijdens vergaderingen van de GEES 18/05/2020
Advies 42 Met betrekking tot een kopie van alle notulen opgemaakt tijdens vergaderingen van de Economic Risk Management Group 18/05/2020
Advies 41 Met betrekking tot een antwoord op een aantal vragen met betrekking tot het geplande asielzoekersopvangcentrum in de gemeente Kalmthout 18/05/2020
Advies 40 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen en adviezen van de Risk Assessment Group 18/05/2020
Advies 39 Met betrekking tot de toegang tot de verslagen van de Risk Management Group en de Risk Assessment Group 18/05/2020
Advies 38 Met betrekking tot de toegang tot een geheel van documenten die betrekking hebben op de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 27/04/2020
Advies 37 Met betrekking tot de toegang tot het advies van de Hoge Raad voor Justitie in het raam van de nieuwe selectieprocedure voor het mandaat van directeur van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding 27/04/2020
Advies 36 Met betrekking tot de toegang tot alle documenten die betrekking hebben op de gunning voor het uitbaten van een tijdelijk asielcentrum of opvangcentrum voor asielzoekers aan de firlma G4S Care in Kalmthout 27/04/2020
Advies 35 Met betrekking tot de toegang tot de richtlijnen Task Force GPI, waarvan sprake in de Ministeriële Omzendbrief GPI 94 27/04/2020
Advies 34 Met betrekking tot de toegang tot de aanbestedingsdocumenten tussen het Agentschap Fedasil en 4Gs over het tijdelijk opvangcentrum in Kalmthout 27/04/2020
Advies 33 Met betrekking tot de toegang tot documenten m.b.t. het personeels- en managementplan van de Regie der Gebouwen 01/04/2020
Advies 32 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van facturen en bestelbons 01/04/2020
Avis n° 31 Concernant l’accès à des pièces préalables à une réunion et au procès verbal et minutes de cette réunion 01/04/2020
Advies 30 Met betrekking tot de toegang tot inspectieverslagen en een overzicht van de opgelegde administratieve boetes van de Voetbalcel 01/04/2020
Avis n° 29 Concernant l’accès à une liste à jour des agents de l’Office des étrangers avec leur numéro de téléphone 01/04/2020
Advies 28 Met betrekking tot alle stukken in het bezit van de FOD Financiën met betrekking tot de aanvrager 01/04/2020
Advies 27 Met betrekking tot het verkrijgen van een lijst van de ondernemingen die een vrijstelling van accijnzen op fossiele brandstoffen hebben gekregen 02/03/2020
Advies 26 Met betrekking tot het verkrijgen van criminaliteitscijfers naar nationaliteit politiezone VLAS 02/03/2020
Advies 25 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 24 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 23 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 22 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 21 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopiename van het volledige fiscaal dossier 02/03/2020
Advies 20 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage in de verslagen van de Algemene Vergadering en de jaarrekening van de vzw Sociale Cohesie 02/03/2020
Advies 19 Met betrekking tot het verkrijgen van een kopie van de databank van het nationaal register van beëdigd vertalers, beëdigd tolken en beëdigd vertalers-tolken 17/02/2020
Advies 18 Met betrekking tot het verkrijgen van inzage en kopie van een fiscaal dossier van een accountantskantoor 17/02/2020
Advies 17 Met betrekking tot het verkrijgen van AIP’s met betrekking tot de luchthaven van Deurne 17/02/2020
Avis n° 16 Concernant la réception d’une copie des listes contenant un bref exposé des déliberations du conseil communal sur des question relatives à la police locale 17/02/2020
Avis n° 15 Concernant la réception d’une copie de la déclaration de créance transmise au médiateur de dettes 17/02/2020
Avis n° 14 Concernant des informations quant à l’affirmation de la position du SPF Finances 17/02/2020
Avis n° 13 Concernant l’accès aux documents liés à l’octroi ou au renouvellement d’une licence pour exploiter un casino 17/02/2020
Advies 12 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de aankomst en vertrekuren van een bepaald treintrajet en van een analysedocument over de stiptheid op dat traject 13/01/2020
Advies 11 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot een verslag van een bijeenkomst 13/01/2020
Advies 10 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de brief van de Staatsveiligheid aan de Minister van Justitie waarin ze stelt dat ze de klimaatbetogingen en de organisatoren ervan niet opvolgt 13/01/2020
Advies 9 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot het ontwerp van koninklijk besluit over de organisatie van de arrondissementele bureaus gerechtskosten 13/01/2020
Avis n° 8 Concernant le manque d’une réponse sur la question sur le nombre de candidats ayant postulé la fonction de conseiller 13/01/2020
Avis n° 7 Concernant l’accès aux documents et échanges concernant le refus de remboursement des frais engagés d’un atelier d’accréditation 13/01/2020
Avis n° 6 Concernant l’accès aux documents en relation avec les procédures d’information et de communication auprès des agents absents 13/01/2020
Avis n° 5 Concernant l’accès aux documents en lien avec l’évaluation dans le cadre d’une candidature pour l’emploi de formateur permanent 13/01/2020
Avis n° 4 Concernant l’accès à certains dossiers concernant des procédures de sanction à l’égard des établissements de jeux de hasard de classe IV 13/01/2020
Advies 3 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot de verslagen van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Schenking van de afgelopen vijf jaar 13/01/2020
Advies 2 Met betrekking tot de weigering om toegang te verlenen tot documenten in verband met een selectieprocedure 13/01/2020
Avis n° 1 Concernant l’accès aux documents concernant une selection 13/01/2020
Statut BAEC :
Statut BELPIC :
Statut RN :
BAEC fonctionne de manière stable
BAEC est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BAEC est momentanément hors service
BELPIC fonctionne de manière stable
BELPIC (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
BELPIC est momentanément hors service
Le Registre National fonctionne de manière stable
Le Registre national (accès aux "personnes physiques") est opérationnel mais certaines fonctionnalités sont perturbées
Le Registre National est momentanément hors service